בלילות חג הסוכות עורכים "שמחה בית השואבה", ריקודים ושירה שמזכירים את החגיגות בבית המקדש. היום האחרון של סוכות, הושענא רבה, הוא חגיגי עוד יותר, דווקא משון שהוא היום בו נחתם פסק הדין במשפט השמיימי שהחל בראש השנה.