בשנות החמישים, שימש פרופסור שלמה אקשטיין כמדריך בתנועת הנוער בני עקיבא. הוא כתב לרבי מכתב והביע את התחושות הקשות שלו לנוכח זה שהוא לא רואה תוצאות חינוכיות מהעבודה הקשה שלו. הרבי השיב לו בסיפור מאלף מרבי עקיבא.