ב"ה

תורת חיים: לבנות משפחה יהודית

"יחידות" לחתנים וכלות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: לבנות משפחה יהודית: "יחידות" לחתנים וכלות

כאשר הנכם מתכוננים לבנות בית יהודי "בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות", יהי רצון שהתנהגותכם תהווה דוגמא חיה לכל היהודים שסביבכם. בכך תעזרו לבנות את ה"בנין עדי עד" הכללי של עם ישראל, מבוסס על תורת נצח, שניתנה על ידי אלוקי הנצח.

הוסיפו תגובה