ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 116

5:48
"יחידות" לחתנים וכלות
כאשר הנכם מתכוננים לבנות בית יהודי "בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות", יהי רצון שהתנהגותכם תהווה דוגמא חיה לכל היהודים שסביבכם. בכך תעזרו לבנות את ה"בנין עדי עד" הכללי של עם ישראל, מבוסס על תורת נצח, שניתנה על ידי אלוקי הנצח.
לצפיה
3:10
עד שנת תשכ"ג, הרבי היה מסדר קידושין בחתונותיהם של החסידים. אוסף תמונות מהחתונות בהם הרבי היה מסדר קידושין.
לצפיה