ב"ה

תורת חיים: תורה אחת, עם אחד

י"ז כסליו תשמ"א – 25 בנובמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: תורה אחת, עם אחד : י"ז כסליו תשמ"א – 25 בנובמבר 1980

חותני, הרבי הקודם כותב: לכל יהודי יש קשר עם אות בספר התורה. סיום ספר תורה חדש, מעורר כל יהודי. אחדות ישראל אף היא נפעלת דרך התורה. כאשר מסיימים לכתוב 600.000 אותיות, נוצרת כאן מציאות חדשה של ספר תורה שלם – בדומה לעם ישראל בשלימותו. ה' אומר: "אנא נפשי כתבית יהבית" [= הכנסתי את עצמי בתורה], ולפיכך כאשר מסיימים לכתוב ספר תורה, מאיר אור חדש בעולם.

הוסיפו תגובה