ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 109

6:43
י"ז כסליו תשמ"א – 25 בנובמבר 1980
חותני, הרבי הקודם כותב: לכל יהודי יש קשר עם אות בספר התורה. סיום ספר תורה חדש, מעורר כל יהודי. אחדות ישראל אף היא נפעלת דרך התורה. כאשר מסיימים לכתוב 600.000 אותיות, נוצרת כאן מציאות חדשה של ספר תורה שלם – בדומה לעם ישראל בשלימותו. ה' אומר: "אנא נפשי כתבית יהבית" [= הכנסתי את עצמי בתורה], ולפיכך כאשר מסיימים לכתוב ספר תורה, מאיר אור חדש בעולם.
לצפיה
4:04
תש"נ – 20 באוקטובר 1989
הלל ואמירת ה'הושענות' בהושענא רבא
לצפיה
1:59
ב' דחול המועד סוכות תנש"א – 7 באוקטובר 1990
מדי יום באים לסוכה שבעה אושפיזין. חותני, הרבי גילה שישנם גם שבעה אושפיזין חסידיים. כעת, כשהגעת לליובאוויטש – מתארחים בסוכתך 14 אושפיזין מדי יום!
לצפיה