ב"ה

תורת חיים: שבועה בת שלשה חלקים

כ"ט אלול תש"מ – 10 בספטמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תורת חיים: שבועה בת שלשה חלקים: כ"ט אלול תש"מ – 10 בספטמבר 1980

ספר היסוד של חסידות חב"ד, ה"תניא", פותח בציטוט מן התלמוד – "משביעין אותו (את נשמת האדם, בטרם ירידתה בגוף): תהא צדיק ואל תהא רשע". שבועה זו, איננה התחייבות בלבד. היא כוללת גם כוחות מיוחדים הניתנים מלמעלה, כדי למלאות את השבועה. ראש השנה הוא יום הולדת האנושות. ביום זה, כל הנשמות נולדות מחדש. בערב ראש השנה אנו מתכוננים לחידושן של הנשמות, אך בד בבד עלינו להתכונן גם לחידוש הכוחות האלוקיים הניתנים לנו כדי למלאות את שליחותנו.

הוסיפו תגובה