ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 107

כ"ט אלול תש"מ – 10 בספטמבר 1980
ספר היסוד של חסידות חב"ד, ה"תניא", פותח בציטוט מן התלמוד – "משביעין אותו (את נשמת האדם, בטרם ירידתה בגוף): תהא צדיק ואל תהא רשע". שבועה זו, איננה התחייבות בלבד. היא כוללת גם כוחות מיוחדים הניתנים מלמעלה, כדי למלאות את השבועה. ראש השנה הוא יום הולדת האנושות. ביום זה, כל הנשמות נולדות מחדש. בערב ראש השנה אנו מתכוננים לחידושן של הנשמות, אך בד בבד עלינו להתכונן גם לחידוש הכוחות האלוקיים הניתנים לנו כדי למלאות את שליחותנו.
לצפיה
ערב יום כיפור תשמ"א – 18 בספטמבר 1980
רגעים מספר לפני תפילת "כל נדרי", תלמידי הישיבות ממלאים את בית הכנסת בקומה העליונה של 770, כדי לקבל את ברכתו של הרבי.
לצפיה
כ"ו אדר תנש"א – 12 במרץ 1991
חפצים ונכסים יהודים נלקחו על-ידי ממשלת רוסיה. ברוח השינויים המתרחשים שם עתה, יהיה קל יותר לקבל בחזרה חפצים אלו.
לצפיה