ב"ה

מי שניחון בכשרון כתיבה - כיצד עליו לנצל זאת?

פורים תשל"ג - 18 במרץ 1973

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מי שניחון בכשרון כתיבה - כיצד עליו לנצל זאת?: פורים תשל"ג - 18 במרץ 1973

הרבי עורר פעמים רבות כל אחד לנצל את כשרונותיו להוסיף טוב ואלוקות בעולם. כאן, בהתוועדות בחג הפורים בנוכחות הסופר חיים פטוק, הרבי מדבר על המשימה המיוחדת של אדם שניחון בכשרון כתיבה.

הוסיפו תגובה