ב"ה

המעשה הוא העיקר

כ"ח שבט תשמ"ח - 16 בפברואר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

המעשה הוא העיקר: כ"ח שבט תשמ"ח - 16 בפברואר 1988

הרב שמחה עלברג מנחם את הרבי אחרי פטירת זוגתו הרבנית חיה מושקא עליה השלום, והם משוחחים על קבורת שרה אמנו.

הוסיפו תגובה