ב"ה

חלוקת מאמר

כ"ד חשוון תנש"א - 12 בנובמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חלוקת מאמר: כ"ד חשוון תנש"א - 12 בנובמבר 1990

הרבי מחלק מאמר שנכתב על-ידי הרבי הרש"ב.

הוסיפו תגובה