ב"ה

ניגון שלוש תנועות

ח"י אלול תשל"ז • 1 בספטמבר 1977

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ניגון שלוש תנועות: ח"י אלול תשל"ז • 1 בספטמבר 1977

ניגון זה הוא בן שלושה חלקים, והולחן על ידי הבעש"ט, המגיד ממעזריטש ואדמו"ר הזקן.

הוסיפו תגובה