ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תוכנית 468

ח"י תשרי תשי"ז • 23 בספטמבר 1957
במלחמה ישנם יתרונות טקטיים לתוקף, כך גם בשמירה על התורה עדיף לנקוט בפעולות ולא להיות בצד המגן.
לצפיה
ח"י אלול תשל"ז • 1 בספטמבר 1977
ניגון זה הוא בן שלושה חלקים, והולחן על ידי הבעש"ט, המגיד ממעזריטש ואדמו"ר הזקן.
לצפיה
כ"ט סיון תשמ"ט • 2 ביולי 1989
"כצאצא של הבעל־שם־טוב הינך צריך להתנהג בצורה המכבדת את שמו".
לצפיה
לפני שמנדל גרינבאום גויס למלחמת קוריאה הוא שאל את הרבי כיצד יוכל לשמור על מצבו הרוחני בצבא.
לצפיה