ב"ה

כתוב!

כ"ט כסליו תנש"א - 16 בדצמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כתוב!: כ"ט כסליו תנש"א - 16 בדצמבר 1990

יש לך כוח מיוחד בהלכה, במיוחד שאתה צאצאו של האדמו"ר הזקן...

הוסיפו תגובה