ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תוכנית 435

ד' חשון תשכ"ג - 1 בנובמבר 1962
פעם בנו של האדמו"ר האמצעי נפל ממיטתו, אך אביו היה עסוק בלימודיו ולא שמע את בכיו של הילד. הסבא שמע את קול הבכי, ולימד את בנו לקח חשוב.
לצפיה
יו"ד שבט תש"נ - 5 בפברואר 1990
הרבי מחלק מהדורה מיוחדת של ספר התניא.
לצפיה
כ"ט כסליו תנש"א - 16 בדצמבר 1990
יש לך כוח מיוחד בהלכה, במיוחד שאתה צאצאו של האדמו"ר הזקן...
לצפיה
במלחמת הלבנון הראשונה, הרב אליעזר צייטלין ע"ה היה חלק מקבוצת חסידים שהדפיסו תניא בערים בלבנון.
לצפיה