ב"ה

נשים תחילה

כ"ז תשרי תשמ"ב - 25 באוקטובר 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

נשים תחילה: כ"ז תשרי תשמ"ב - 25 באוקטובר 1982

כאשר התורה ניתנה לעם ישראל, ה' אמר למשה לדבר קודם כל אל הנשים. כאשר המשכן נבנה, היו הנשים ראשונות לתרום למען בניית המשכן. לאישה היהודית יש כוח מיוחד.

הוסיפו תגובה