ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 424

כ"ז תשרי תשמ"ב - 25 באוקטובר 1982
כאשר התורה ניתנה לעם ישראל, ה' אמר למשה לדבר קודם כל אל הנשים. כאשר המשכן נבנה, היו הנשים ראשונות לתרום למען בניית המשכן. לאישה היהודית יש כוח מיוחד.
לצפיה
תשרי תשל"ו
לאחר חודש במחיצת הרבי, הרבי נפרד מן החסידים השבים לביתם בחודש תשרי תשל"ו.
לצפיה
ל' סיוון תנש"א - 12 ביוני 1991
הרבי מדבר עם אישה שנבחרה כמלכת היופי של ארצות הברית בשנת 1945.
לצפיה
כאשר הגיע זמנו של הרב שלום גולדשמיד להתחתן, הוא קיבל את עצתו של הרבי.
לצפיה