ב"ה

עשרת ימי תשובה

ו' תשרי תשמ"ז - 9 באוקטובר 1986

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עשרת ימי תשובה: ו' תשרי תשמ"ז - 9 באוקטובר 1986

הנביא ישעיהו אומר: דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב. התלמוד מסביר כי פסוק זה עוסק בעשרת ימי תשובה.

הוסיפו תגובה