ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 419

ו' תשרי תשמ"ז - 9 באוקטובר 1986
הנביא ישעיהו אומר: דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב. התלמוד מסביר כי פסוק זה עוסק בעשרת ימי תשובה.
לצפיה
כ"ט אלול תש"מ - 10 בספטמבר 1979
בערב ראש השנה, הרבי עורך את טקס התרת נדרים המסורתי.
לצפיה
יו"ד אלול תשמ"ט - 10 בספטמבר 1989
הרבי מקבל את הרב גבריאל צינר שמעניק לו ספר חדש על הלכות סוכות.
לצפיה
על חשיבותם של שתי האותיות המופיעות בראש כל דף...
לצפיה