ב"ה

השמיים אינם הגבול

ח' תשרי תשמ"ט - 19 בספטמבר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

השמיים אינם הגבול: ח' תשרי תשמ"ט - 19 בספטמבר 1988

עסקיו העיקריים של יהודי הם עסקים רוחניים. לפיכך, שותפות בין יהודים צריכה להיות מבוססת גם על רוחניות.

הוסיפו תגובה