ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 407

יו"ד שבט תשי"א - 17 בינואר 1951
אדם עלול לחשוב שאחרי שנשמת צדיק מסתלקת מן העולם, אין לצדיק קשר עם תלמידיו. זו טעות...
לצפיה
כ"ט אלול תש"מ - 10 בספטמבר 1980
בערב ראש השנה, הרבי לוקח עמו בקשות ברכה לתפילה על קבר חמיו, האדמו"ר הקודם.
לצפיה
ח' תשרי תשמ"ט - 19 בספטמבר 1988
עסקיו העיקריים של יהודי הם עסקים רוחניים. לפיכך, שותפות בין יהודים צריכה להיות מבוססת גם על רוחניות.
לצפיה
כאשר אתגרים מסובכים צצים לפתחנו, אנו נוטים לחפש פתרון סבוך אף הוא. הרב אהרן דלפין מספר על שתי הדרכות שקיבל מהרבי.
לצפיה