ב"ה

גיוס כספים: מה לעשות עם הכסף

י"ב תמוז תשל"ג - 12 ביולי 1973

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

גיוס כספים: מה לעשות עם הכסף: י"ב תמוז תשל"ג - 12 ביולי 1973

ישנם ארגונים המגייסים כספים למען מטרות יהודיות. מה יש לעשות עם הכסף? חינוך יהודי יכול להוות חינוך מונע למחלות רבות...

הוסיפו תגובה