ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 405

י"ב תמוז תשל"ג - 12 ביולי 1973
ישנם ארגונים המגייסים כספים למען מטרות יהודיות. מה יש לעשות עם הכסף? חינוך יהודי יכול להוות חינוך מונע למחלות רבות...
לצפיה
כ"ז תשרי תשד"מ - 4 באוקטובר 1983
הרב העכט מברך את הרבי יחד עם הילדים בברכת "יברכך ה' וישמרך."
לצפיה
כ"ף טבת תנש"א - 6 בינואר 1991
ישנם יהודים המפחדים לנסוע לארץ - יש לפרסם כי את נוסעת ואין מה לפחד.
לצפיה
הרב יצחק סופרין תמיד חלם להיות שליח, לעמוד בחזית מול ההתבוללות...
לצפיה