ב"ה

קדושת הגליון

כ"ב אלול תנש"א 1 בספטמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

קדושת הגליון: כ"ב אלול תנש"א 1 בספטמבר 1991

יש להוסיף על חוברת עם דברי תורה כי יש לשמור על קדושת הגליון.

הוסיפו תגובה