ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 403

ד' סיון תשד"מ - 4 ביוני 1984
כבר לפני מתן תורה קיבלו היהודים חלקים גדולים מתוך התורה. מה אירע בהר סיני?
לצפיה
כ"ב אלול תנש"א 1 בספטמבר 1991
יש להוסיף על חוברת עם דברי תורה כי יש לשמור על קדושת הגליון.
לצפיה
הרב יקותיאל פרקש מספר את החלק השני של הסיפור עם רפואתה הניסית של ידידו.
לצפיה