ב"ה

עידוד השקעה

כ"ו אדר תנש"א - 12 במרץ 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עידוד השקעה: כ"ו אדר תנש"א - 12 במרץ 1991

יש לעודד השקעות חיצוניות, אך לא באופן שהמשקיעים ייהפכו להיות בעלי השליטה

הוסיפו תגובה