ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 392

פורים תשל"ג - 18 במרץ 1973
לשם מה מפרטת המגילה לפרטי פרטים את המשתה הרהבתני שערך המלך אחשוורוש? ללמדנו שכאשר יש פוטנציאל, יש לנצל אותו היטב
לצפיה
פורים תשל"ב - 29 בפברואר 1972
בהתוועדות חג הפורים, חסידים שרים ניגון חסידי שמח.
לצפיה
כ"ו אדר תנש"א - 12 במרץ 1991
יש לעודד השקעות חיצוניות, אך לא באופן שהמשקיעים ייהפכו להיות בעלי השליטה
לצפיה
האמן ברוך נחשון מספר כיצד עודד אותו הרבי להתעסק בסוג של אמנות 'אבודה'.
לצפיה