ב"ה

הושענא רבה

כ"א תשרי תשמ"א - 1 באוקטובר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הושענא רבה: כ"א תשרי תשמ"א - 1 באוקטובר 1980

הרבי אומר את התהילים בליל הושענא רבה.

הוסיפו תגובה