ב"ה

ארבעת המינים

י"ח תשרי תשמ"א - 28 בספטמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ארבעת המינים: י"ח תשרי תשמ"א - 28 בספטמבר 1980

המדרש מתאר את ארבעת המינים כמייצגים ארבעה סוגים של יהודים. בחג הסוכות כולם מתאחדים

הוסיפו תגובה