שאלה:

תמיד ידעתי שקוראים את פרשת השבוע בבית-הכנסת. השבוע למדתי כי לאחר הפרשה קוראים את ה"הפטרה". מהי ההפטרה? וכיצד, אם בכלל, היא קשורה לפרשת השבוע?

תשובה:

ההפטרה היא כמה פסוקים מספרי הנביאים אותם קוראים בכל שבת, חג וימי צום לאחר קריאת התורה. הנה כמה סיבות למנהג זה:

1. בתקופת שלטון אנטיוכוס (כן, זה שהביא לנו את חג החנוכה), נאסרה קריאת התורה. אך הגזירה היתה רק על קריאה בחמישה חומשי תורה, ולא על ספרי הנביאים. כתחליף זמני לקריאת התורה, הנביאים תיקנו שיקראו מדי שבוע פסוקים מספרי הנביאים הקשורים לפרשת השבוע. גם לאחר הניצחון הניסי של נס חנוכה, המנהג לא התבטל.

2. מדי בוקר היו יהודים נוהגים להישאר בבית כנסת לאחר התפילה וללמוד פרק מהנביאים. כאשר המצב דחק והם לא יכלו לאפשר לעצמם "מותרות" כאלו, פסק השיעור היומי בימות החול אך הוא נמשך בשבת, לאחר קריאת התורה.

3. ההפטרה מוזכרת כמה פעמים במשנה, כך שניתן לקבוע ללא ספק שמנהג קריאת ההפטרה החל כבר אז. ישנם כאלו המייחסים את התקנה לעזרא הסופר: זוהי השיטה המוקדמת ביותר.