האומות לא יכולות להבין מדוע זכאי עם ישראל לארץ משלו. "אם הינכם עוסקים באלוקות, בתורה ובענינים שמימיים" טוענים הם, "מדוע אתם רוצים פיסת קרקע? האם תמצאו את האלוקים בהתיישבות בארץ, בניהול ענייני ממשלה, בהגנה על גבולותיה? עליכם להחליט: החפצים אתם בשמים, או בארץ"?

מילים אלו, ככל הנראה, מעולם לא נאמרו. אלו מילים שבצינעא, החקוקות בתוך לבבות אומות העולם. הן העומדות ביסוד טענותיהם: כאן, על אדמת הארץ, עליכם להתנהל לפי הכללים המקומיים. כי אלוקים נמצא בשמים, והארץ שייכת לבני האדם.

אך זוהי משימת העם היהודי: למען ידעו כולם שהאלוקים הנמצא בשמים הוא זה הנמצא בארץ, והוא זה השוכן במעשיהם של בני האדם. אין עוד מלבדו.

ומשימה זו יש להתחיל ולבצע באותה הארץ עמה קשרנו את גורלנו, לנצח.