מה שהיה בעבר – שייך לעבר. ואם זה לא סיפור שקרה לי, למה שאתעניין בכך?

ישנם האומרים שמי שלא לומד מן ההיסטוריה עלול לחזור על טעויות העבר. אולי זה נכון ביחס לאירועים שקרו בעבר הלא רחוק – האם למדנו מכך משהו? הלא הם היינו לומדים מצ'מברליין ב-1939 לא היינו צריכים להתמודד עם תוצאות הסכם אוסלו עד עצם היום הזה. אך מה באשר לאירועים שהתרחשו לפני אלפי שנים? הבה ניקח לדוגמא את ספר בראשית: מה ניתן ללמוד מסיפור הבריאה? האם אתם באמת חושבים שבקרוב יקראו לכם לברוא עולם שלם מבראשית, ויהיה עליכם להשתמש בספר כהוראות שימוש?

אם התורה בכללותה מהווה ספר הוראות כיצד לחיות חיים יהודיים, אז איזה תפקיד משחק כאן סיפור הבריאה? האם זו הפסקה לפרסומות?

גדול פרשני התנ"ך רש"י מציב שאלה זו (אם כי בסגנון קצת פחות בוטה) ומשיב כי ללא המבוא הזה לא הייתה בידנו תשובה להאשמותיהם האינסופיות של האנטישמיים לאורך ההיסטוריה. כאשר נגררנו בפני האו"ם שכיהן באותה תקופה והואשמנו בפשע הכיבוש, לאחר שנישלנו את התושבים השלווים הקודמים בארץ ישראל, אנו יכולים להגן על עצמנו (כפי שאמנם עשה דוד בן גוריון בשנת 47) על ידי שליפת התנ"ך ופתיחתו במערכה הראשונה, תמונה ראשונה (או לפחות פרק א, פסוק א):

"לא אנו בראנו את העולם, אלוקים ברא אותו. לא אנחנו קבענו את הגבולות, אלוקים עשה זאת. לא אנחנו החלטנו מי יחיה כאן, הוא עשה גם זאת, והוא ברא את ארץ ישראל למען היהודים, קבע את הגבולות ובחר את הזמן שבו הכנענים יעזבו את הארץ והיהודים ייכנסו אליה ".

סוף פסוק (יוצא מן הבמה מצד שמאל).

השאלה הממשית שלי היא, מדוע העולם כל כך נסער? מה בדיוק הבעיה שלהם? בין אם הדבר צודק ובין אם לאו, שליטי מדינות מתחלפים כל הזמן, בין שהם פולשים אלימים או משחררי אומות נדיבים. (אנגליה: הפיקטים, הרומאנים, הסקסונים והנורמנים, וכן הלאה. אמריקה: האינדיאנים, הספרדים, הצרפתים, האנגלים, הוליווד [לפי סדר הניוון התרבותי]. צרפת: ... כמעט כולם כבשו את צרפת בתורם.

מדוע קרב זה שונה מכל שאר הכיבושים?

התשובה מקופלת בגישה. כולם מקבלים את העובדה שארצות מחליפות שליטים ומצפים לכך. אתה משלת כאן היום. מחר נכה בך ונשתלט על ארצך. רק ליהודים יש החוצפה לטעון שהארץ שייכת לנו אפילו כשאיבדנו את השליטה הפיזית בה. הקשר שלנו לארץ ישראל הוא קבוע. הוא ניתן לנו על ידי אלוקים, ועל ידי מעשינו, צווינו ואמונותינו מאז שניתנה לנו, שינינו את המרקם הפיזי והרוחני של הטריטוריה הזאת, יצרנו עמה חיבור קבוע והפכנו אותה לשלנו לנצח נצחים.

ברמת המיקרו אנו יכולים לעשות אותו הדבר. יהיה אשר יהיה הדבר עמו אנו באים במגע – אם אנו יוצקים רוחניות לתוך הדבר עמו אנו נפגשים, אנו יוצרים שינוי תמידי. הטרנספורמציה שהתרחשה תוסיף לחיות ולשגשג גם אחרינו, אפילו אחרי שהמשכנו הלאה, ותהפוך ליסוד המעניק תוקף מוצק לקיומנו.

ארץ ישראל היא שלנו, בלתי ניתנת לחלוקה, ונצחית, הודות לרצונו של אלוקים וכן למעשינו ולפעולותינו. גם אנו יכולים להשפיע על הסובב אותנו באופן קבוע ובל יימחה ולהפכו למקודש על ידי כך שנביא את התכונות האלוקיות לתוך המרקם היומיומי של קיומנו החומרי.