ב"ה

לגדול בצל אבא ענק: לאן נעלמו בני משה רבנו?

השיעור השבועי לפרשת במדבר

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לגדול בצל אבא ענק: לאן נעלמו בני משה רבנו?: השיעור השבועי לפרשת במדבר

מה משמעות העובדה הכואבת, שאהרן זוכה לנחת, מרים זוכה לנחת, ורק ילדי משה נעלמים מהאופק? מה צפה משה לעתיד בנו גרשום? ומה הייתה הבשורה הפדגוגית המהפכנית בייסוד ארגון צבאות ה'?
mekorot bamidbar 5784  
mamidbar 5784