ב"ה

שפה שגברים מבינים: למה חטאת באה מנקבה ואשם מזכר?

השיעור השבועי לפרשת ויקרא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שפה שגברים מבינים: למה חטאת באה מנקבה ואשם מזכר?: השיעור השבועי לפרשת ויקרא

איך מאזנים בין העדר רגשות אשם לרגשות אשם מוגזמים? מתי נדרש לעודד בשפה רכה ומתי השלב בו אין ברירה חוץ מלדבר בשפה תקיפה של שבירה?
החלף לוידאו