בחפירה ארכאולוגית למרגלות מבנה השגרירות האמריקאית בירושלים נחשפו השבוע ממצאים היסטוריים מאלפים. אנשי רשות העתיקות גילו מרכז אחסון ממלכתי עם למעלה ממאה טביעות חותם וכתובות בעברית.

הממצאים מתוארכים לתקופת שלטונו של חזקיהו מלך יהודה בסביבות המאה השביעית לפני הספירה. חזקיהו הוא דמות תנ"כית מעוררת השראה. הוא זכור במיוחד בגלל התחייה הדתית שהוביל בממלכה וגם בגלל מנהיגותו האמיצה בעת משבר קיומי.

באותה עת האימפריה האשורית החלה במסע כיבושים באזור וגם יהודה הייתה ברשימת היעדים שלה. חורבן ירושלים והגליה מיהודה נראו התפתחות בלתי נמנעת. חזקיהו הכין את העם לתקופת המצור הצפויה על ירושלים. הוא שידר אמונה וביטחון באלוקים, ובמקביל ביצר את היער ועיבה את החומות והקים גם את הפרויקט ההנדסי השאפתני של נקבת השילוח כדי לאפשר אספקת מים לעיר הנצורה.

החוקרים משערים שגם המחסן שנמצא בחפירה הוכן לעת חירום. בסופו של דבר, בדרך נס המצור האשורי נכשל. מלאך שירד בשליחותו של האלוקים גרם למגיפה גדולה שהרגה המוני חיילים אשורים עד שהם נסוגו. ירושלים לא נפלה ובית המקדש נשאר עומד על תילו, עד לחורבן שהתרחש כמאה וחמישים שנה מאוחר יותר. (הסיפור המלא מופיע בספר מלכים ב, פרקים יח-יט)