ב"ה

רעיון לחג מאת הרבי מליובאוויטש

מרדכי היהודי: דמות מופת של מחנך
המשימה המוטלת על כל אחד
על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדכי הצדיק הי' מראשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים, כמשה בדורו, ואף על פי כן יצא בכבודו ובעצמו ללמד תורה
ההבדל בין פורים ופסח, והמשמעות לימינו
נשים ובנות יהודיות! עשו כדוגמת הנשים הצדקניות בכל הדורות, כי בכם ובידיכם מונח, במידה רבה, גורל עמנו