ב"ה

בין גזרי ים סוף: משמעות חג שביעי של פסח על פי הקבלה והחסידות

הרב שמואל רסקין

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בין גזרי ים סוף: משמעות חג שביעי של פסח על פי הקבלה והחסידות: הרב שמואל רסקין