ב"ה

בין גזרי ים סוף: משמעות חג שביעי של פסח על פי הקבלה והחסידות