ב"ה

השאלה הגדולה מכולן: האם פרעה היה מסוגל לשחרר את ישראל ממצרים?

שיעור לפרשת וארא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

השאלה הגדולה מכולן: האם פרעה היה מסוגל לשחרר את ישראל ממצרים? : שיעור לפרשת וארא

התמיהה העמוקה שהעסיקה את גדולי המפרשים לדורותיהם: האם פרעה היה מסוגל להתגבר על הכבדת הלב שהוטלה עליו מהשמים? אם לא - על מה הוא נענש? אם כן, למה הוכבד לבו לכתחילה? התשובה הפילוסופית של ספר העקרים, הגישה המוסרית של הרמב"ם והמענה המהפכני של הרבי מליובאוויטש
vaera 5780  
mekorot vaera 5780