ב"ה

להרחיק או לקרב? המהפך שעבר שמאי הזקן

שיעור לפרשת קדושים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

להרחיק או לקרב? המהפך שעבר שמאי הזקן: שיעור לפרשת קדושים

avot 1  
mekorot avot 1