Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת תולדות

למה יצחק רצה לברך את עשיו הרשע?
שיעור לפרשת תולדות
האתגר של הדור הזה: איך התמודד יצחק אבינו עם המצוקה של עשו? למה הוא העדיף אותו על יעקב? ומה הקשר לעבודתו כחופר בארות? שיעור מרתק לפרשת תולדות עם הרב שניאור אשכנזי.
למה בורא העולם גורם לנו לקום ולפול? התשובה מסתתרת אצל עשו הרשע
שיעור לפרשת תולדות
הוא היה טיפוס מוזר במיוחד: כבר בהריון הוא ביקש לעשות מעשים אסורים. אבל כיצד זה קרה שלרבקה וליצחק נולד ילד כזה? ומה כל זה אומר לנו? שיעור תורה מרתק לפרשת תולדות עם הרב שניאור אשכנזי.
מה הגישה החינוכית המנצחת של יצחק אבינו?
שיעור לפרשת תולדות
למה יצחק נאבק לחפור בארות? מדוע הבארות שלו נותרו פתוחים? ומה ההבדל בין חינוך מלמעלה למטה לחינוך מלמטה למעלה? שיעור מרתק לפרשת תולדות, מאת הרב שניאור אשכנזי
איך עושים כסף: הסגולה היהודית לעושר
השיעור השבועי לפרשת תולדות
איך כותב הרמב"ם שיצחק היה הראשון שהפריש מעשר? וכי נעלם ממנו פסוק מפורש בפרשת לך לך: "ויתן לו מעשר מכל"? למה עשו שאל על הפרשת מעשרות ולא על תפילין רבינו תם? ומה יעשה אדם שנמצא בקשיים כלכליים ומתקשה להפריש מעשרות? שיעור לפרשת תולדות, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה