ב"ה

טוב של רוצח: האם אפשר למצוא טוב בכל אדם?

שיעור לפרשת שופטים