ב"ה

טוב של רוצח: האם אפשר למצוא טוב בכל אדם?

שיעור לפרשת שופטים

איור אמנותי: ספירה לייטסטון.
איור אמנותי: ספירה לייטסטון.