קוראים וקוראות יקרים,

"במרץ והתפשטות לבלי חת"!

מילים אלו כתובות בכתב ידו הקדוש של הרבי מליובאוויטש.

ידידי, הרב ברל לברטוב מבית חב"ד בניו מקסיקו, פירסם היום את הצילום הזה. "לפני 3 שנים הייתי במצב לחוץ במיוחד בשליחות" הוא הסביר, ואז הוא גילה איכשהו בביתו את המילים בכתב ידו של הרבי.

המסר היה ברור: לא לסגת, לא להתייאש. לפעול במרץ, בהרחבה וללא פחד!

"המצב הלחוץ שלי הפך לנס – והצלחנו לרכוש בית חב"ד יפהפה בעירנו!"

בסוף השבוע יתכנסו אלפי השלוחים של הרבי בניו-יורק. הנושא החשוב ביותר על סדר היום יהיה כיצד ניתן להמשיך ולפעול במרץ למען עם ישראל כולו.

אבל כמובן שהמילים של הרבי הם מסר לכל אחד ואחת מאיתנו באשר אנחנו נמצאים. הבה נמשיך לפעול במרץ, בהתפשטות, מבלי חת – ונעשה את כל מה שאנו יכולים כדי להפוך את העולם שלנו למקום קדוש ודירה לשכינה יתברך.

שבת שלום!

הרב מנדי קמינקר