ב"ה

כשהחרדים ממאה שערים התפללו עם הצעירים המטיילים...

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כשהחרדים ממאה שערים התפללו עם הצעירים המטיילים...

הרב חשש כיצד הם יגיבו, אבל התגובה שלהם הייתה מרגשת.