קוראים יקרים,

ביום ראשון השבוע ציינו את צום שבעה עשר בתמוז (למעשה השנה הצום נדחה ל-18 בחודש העברי, כי י"ז חל בשבת, יום בו לא צמים). זהו צום שמסמל את תחילת תקופת בין המצרים, שלושה שבועות של אבל על חורבן בית המקדש.

ביום צום, נהוג לקרוא בספר התורה וכן לקרוא "הפטרה" מדברי הנביא ישעיה הנפתחת במילים "דרשו הנביא בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". ההפטרה באה להזכיר לנו שצום הוא לא רק יום בו אנו לא אוכלים ולא שותים ומשילים משקל; זהו יום אותו אנו צריכים להקדיש לחשבון נפש ולהתקרבות לבורא העולם.

בדברים שנשא הרבי בי"ז בתמוז תשמ"ח (1988), הרבי דיבר בהתרגשות רבה על אחד מהפסוקים המופיעים בהפטרה, "כה אמר ה', שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות".

וכך אמר הרבי:

"שמעו יהודים! – מכריז הנביא בשם הקדוש ברוך הוא – מכיוון ש"קרובה ישועתי", שהרי תיכף ומיד בא משיח צדקנו, לכן "שמרו משפט ועשו צדקה", חיטפו וקיימו עוד מצות-עשה אחת, ושמירת עוד מצות לא תעשה אחת, מצוה אחת ואחרונה שתכריע את העולם כולו לכף זכות ותביא תשועה והצלה אמיתית, הגאולה האמיתית והשלימה!"

הרבי שמע בדבריו של הנביא את ההבטחה על פעמי המשיח הקרבים ובאים. הנה, עוד זמן קצר וקרובה ישועתי לבוא, אנו עומדים בפתח של עידן חדש בו העולם ייהפך לטוב מוחלט; והנביא מעביר את המסר של בורא העולם: בבקשה, עוד מצווה אחת, פחות עבירה אחת והנה זה מגיע.

אלו דברים רלבנטיים לכל יום, על אחת כמה וכמה לתקופה זו בה אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. כמובן שאיננו מבכים רק את חסרונו של הבניין הפיזי שעמד על הר הבית, אלא גם את הנוכחות האלוקית ששרתה בכל פינה.

כל מעשה טוב הוא צעד אחד קדימה. והצעד הזה יכול להיות הצעד הגורלי שישנה את העולם לטוב נצחי.

קריאה מהנה והמשך שבוע נעים,

הרב מנדי קמינקר