קוראים יקרים,

הפעם, ברצוני לצטט דברים שכתב הרמב"ם בהלכות פורים. הוא כותב את הדברים הבאים לאחר שהוא מפרט את ההלכות והמצוות שיש לקיים במהלך חג הפורים – להאזין לקריאת המגילה, לשלוח מנות, לערוך סעודה חגיגית ולחלק מתנות לאביונים.

ואז הוא מביא את הדברים הבאים:

"מוטב לאדם להרבות במתנות (ל)אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים."

במילים אחרות: משלוח מנות זה כיף, לערוך סעודה ומסיבה חגיגית זה נהדר, ושתיהן מצווה מאוד חשובה. אבל מי שרוצה לשמוח באמת חייב לשתף גם את הנזקקים ולהפוך אותם לחלק מהשמחה.

הבה נזכור זאת בחג הפורים הבא עלינו לטובה, ובכל השנה.

המשך שבוע טוב וקריאה מהנה!

הרב מנדי קמינקר