קוראים יקרים,

בעוד שבוע בדיוק נציין יום חשוב מאוד בלוח השנה: ג' בתמוז הוא יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש זצ"ל, והשנה אנו מציינים עשרים שנה להסתלקותו.

'הילולא' בארמית היא שמחה. בספרי פנימיות התורה מוסבר כי יום פטירתו של הצדיק הוא יום בו כל פעולותיו ותורתו מתגלים ומתעלים, וזהו יום מיוחד עבור כל תלמידיו של הצדיק.

וכולנו תלמידיו של הרבי. אם אתם מקבלים דוא"ל זה או מנויים על קבוצת הפייסבוק שלנו, החיים שלהם הושפעו במישרין מתורתו וחזונו של הרבי. אם ביקרתם פעם בבית חב"ד, גם בכם נגעה אהבתו הבלתי מוגבלת לכל יהודי. אם נכנסתם לאתר האינטרנט, חזיתם במו עיניכם כיצד הטכנולוגיה החדשנית ביותר משמשת את תורתנו הקדושה והנצחית. מאז שהרבי קיבל את עול הנהגת חסידות חב"ד, הוא הציג רעיונות מהפכניים שהיום הפכו לנחלת הכלל עד שקשה לדמיין כיצד הייתה נראית היהדות בלעדיהם.

יום ההילולא הוא יום חשוב וקדוש, וכדאי להתכונן לקראתו בהתאם. בנוסף, במאות נקודות בארץ ובעולם ייערכו אירועים והתוועדויות לקראת יום זה.

הבה נתכונן בהתאם ליום ג' בתמוז, ונזכה להתברך בברכותיו של בורא העולם בגשמיות וברוחניות, בבני, חיי ומזוני רוויחי (ילדים, בריאות ופרנסה בהרחבה), אמן.

קריאה מהנה

הרב מנדי קמינקר