קוראים יקרים,

היום (שני) בערב מיליוני יהודים ברחבי העולם יצומו, ישבו על הרצפה, יקראו את מגילת איכה ויקוננו על כך שלפני מאות לשנים חרב בית המקדש. אבל זה לא מספיק להתאבל על מה שהיה ואיננו; חשוב להתמקד בעתיד, בבניין ובגאולה.

הנה מה שכתב הרבי מליובאוויטש זצ"ל בנושא (תרגום ועיבוד חופשי מאידיש):

"בימי קדם, כשבית המקדש עמד על מכונו, הבניין הפיזי שהיה עשוי עצים ואבנים היה סמל לבית המקדש הרוחני שהיה קיים בתוך ועל-ידי עם ישראל. בית המקדש הגשמי יכל להתקיים רק כל עוד והרוחני עמד על תילו. כאשר בית המקדש הראשון חרב – הרוחני חרב על ידי עם ישראל בעקבות חטאיהם, ומיד לאחר מכן אירע גם החורבן הפיזי על ידי נבוכדנצאר – הוטלה משימה כפולה על העם שגלה לבבל. היה עליהם לבנות קודם כל את המקדש הרוחני, ולאחר-מכן גם את המקדש הגשמי.

"אבל בכל הקשור לבית המקדש השלישי, בורא העולם אמר כי משימתנו העיקרית היא לבנות רק את החלק הרוחני, והוא כבר ידאג לחלק הגשמי (לפי דיעות רבות, בית המקדש השלישי ייבנה רק בידי שמיים)). לכן המשימה המוטלת עלינו היא לבנות את בית המקדש הרוחני באמצעות תשובה, תורה ומצוות. כל מעשה טוב יוצר 'לבנה' רוחנית שתעמוד לעד ולנצח נצחים.

"רוב בית המקדש הרוחני כבר נבנה בדורות עברו על-ידי ענקי הרוח של עמנו שחיו לפנינו. לנו נותר רק חלק קטן ואחרון; לכן חשוב לזכור כי עם כל מצווה שאנו מקיימים – גם אם היא נראית קטנה בעינינו – אנו מניחים את אחת הלבנים האחרונות לבניין בית המקדש הפנימי.

"יהי רצון שנזכה כולנו גם לבניין בית המקדש הגשמי במהרה בימינו אמן."

צום קל וקריאה מהנה,

הרב מנדי קמינקר