כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה.