עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות.