ב"ה

פתגמים על חכמה וכסלות

משלי
אם לבינה תקרא, לתבונה תתן קולך; אם תבקשנה ככסף ובמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא.
משלי
אל תהי חכם בעיניך. ירא את ה' וסור מרע
משלי
אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה.
משלי
אויל מחריש - חכם יחשב
קוהלת
דברי חכמים - בנחת נשמעים
פרקי אבות, א
עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות
פרקי אבות, ד
איזהו חכם? הלומד מכל אדם.
הצמח צדק
הבעל שם טוב מאד חיבב אור, ואמר: אור בגמטריא 'רז' - היודע סודו של כל דבר מסוגל הוא להאיר את הדבר
הרבי הרש"ב
אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי.
פירוש מכלל יופי על קוהלת ז
מפני מה החכמים מצויין בבית העשירים ואין העשירים מצויין בבית החכמים? מפני שהחכמים יודעים מעלת העושר, ואין העשירים יודעים מעלת החכמה